Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.33
ze dne 02.05.2007

Usnesení k návrhu na odpis pohledávky v doplňkové činnosti u příspěvkové organizace

Rada MČ

I. projednala návrh na odpis pohledávky v doplňkové činnosti u příspěvkové organizace.


II. schvaluje účetní odpis pohledávky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, vzniklé v rámci doplňkové činnosti a ukládá organizaci promítnout odpis nákladů do účetnictví příspěvkové organizace


III. ukládá ekonomickému odboru informovat ředitele příspěvkové organizace ZŠ Laudova dle tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF