Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.10
ze dne 08.09.2008

Usnesení k návrhu na odpis pohledávek z důvodu přeplatků na dávkách sociální péče

Rada MČ

I. projednala návrh na odpis pohledávek z důvodu přeplatků na dávkách sociální péče


II. schvaluje účetní odpis pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


III. ukládá ekonomickému odboru zajistit účetní odpis pohledávek dle bodu II. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF