Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.30
ze dne 31.10.2007

Usnesení k návrhu na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17

Rada MČ

I. projednala návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17

II. schvaluje účetní odpis pohledávek vzniklých v rámci hospodářské činnosti v celkové výši   
45 590,- Kč.

III. ukládá ekonomickému odboru informovat pí Holečkovou - prokuristku spol. s r.o. OPTIMIS a zajistit účetní odpis pohledávek ve smyslu bodu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF