Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.3
ze dne 08.12.2008

Usnesení k nařízení tajemníka ve vztahu k evidenci a zpracování „citlivých údajů“

Rada MČ

I. bere na vědomí znění připravených příkazů tajemníka úřadu, č.15, 16 a 17, které upravují některá pravidla pro nakládání s citlivými údaji v podmínkách ÚMČ Praha 17.


II. souhlasí s opatřeními, která se dotýkají ve zmíněných předpisech činnosti samosprávných orgánů

Tisk Export článku do PDF