Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.8
ze dne 15.10.2007

Usnesení k nákupu kopírovacího stroje

Rada MČ

I. projednala nákup kopírovacího stroje pro odbor správy obecního majetku.


II. schvaluje nákup kopírovacího stroje pro odbor správy obecního majetku v částce do 40 tis. Kč a převod finančních prostředků v rámci kapitoly 09 Vnitřní správa z investičních výdajů - položka 6122 - stroje, přístroje a zařízení do neinvestičních výdajů - položka 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek.


III. ukládá ekonomickému odboru v rámci změn rozpočtu k 31.10. 2007 provést rozpočtové opatření dle tohoto usnesení  a odboru hospodářské správy zajistit nákup kopírovacího stroje pro odbor správy obecního majetku.        

Tisk Export článku do PDF