Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.33
ze dne 12.11.2007

Usnesení k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 v 6. podlaží domu čp.  1076 v Nevanově ul., Praha 17 - Řepy - otvírání obálek

Rada MČ

I. byla seznámena s došlými  žádostmi v nabídkovém řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 s přísl., I. kat v 6. podlaží domu čp. 1076 v Nevanově ulici, kterého se zúčastnili 4  žadatelé. Stanovené podmínky na pronájem startovacích bytů nesplnili 3 žadatelé.


II. schvaluje v souladu se schválenými pravidly pronájmu startovacích bytů ze dne 29.8.2007  a doporučuje ZMČ schválit pronájem bytu žadateli č. 3, tj. manželům XY . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, za nájemné ve výši 35,22 Kč/m2/měs. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu §686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ.

Tisk Export článku do PDF