Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.22
ze dne 19.05.2008

Usnesení k nabídkovému  řízení na pronájem startovacího bytu  o vel. 2+1 v ul. Nevanova  čp. 1079, Praha 17 - Řepy Výměna startovacího bytu

Rada MČ

I. projednala jedinou žádost přihlášenou do nabídkového řízení vyvěšeného dne 19.3.2008 do dne 18.4.2008 na pronájem startovacího bytu  o vel. 2+1 s přísl., I.kat.v 5. podlaží v ul. Nevanova čp. 1079, Praha 17 - Řepy. Zájemce nesplňuje podmínky stanovené pro pronájem startovacích bytů, schválených na Zastupitelstvu m.č.Praha 17 dne 29.8.2007 usnesením č. 7.18, které nabývají platnosti od 1.9.2007 - podmínka č. 3 druh a družka jsou bezdětní. Dne 26.3.2008 podal žádost o výměnu startovacího bytu za větší startovací byt pan XY, nájemce startovacího bytu  o velikosti 1+k.k. v 5.podlaží čp.1079, ul. Nevanova, Praha-Řepy. Nájemní smlouvu má uzavřenou na dobu určitou 5 let od 1.3.2007 do 28.2.2012. MK č. 17 ze dne 14.4.2008 navrhla vyjít vstříc žadateli pokud nebude byt obsazen ve vyhlášeném nabídkovém řízení.


II. neschvaluje návrh majetkové komise č. 17 ze dne 14.4.2008 a č. 18 ze dne 12.5.2008  pronajmout byt o vel. 2+1 s přísl., I.kat. v 5. podlaží v ul. Nevanova čp. 1079, Praha-Řepy  žadateli panu XY.


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele pana XY o tom, že v červnu dojde ke změnám Pravidel přidělování startovacích bytů a doporučit mu, aby poté podal opětovnou žádost o výměnu startovacího bytu.

Tisk Export článku do PDF