Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.22
ze dne 20.08.2007

Usnesení k nabídkovému  řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s výsledkem veřejného losování budoucího nájemce startovacího bytu č. 11 o vel. 1+kk s přísl., I. kat. v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici, Praha 17 - Řepy,


II. schvaluje poskytnutí bytu vylosovanému zájemci, tj. manželům XY, Nevanova 1041 a Ostrovského 1823, Praha 5.
náhradníci:
paní XY , Laudova 1005
paní XY , Španielova 1286
pan XY , Šimonova 1107
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, nájemné ve výši 35,22 Kč/m2/měs., nový nájemce složí kauci ve výši 50.000,- Kč ve smyslu schválených pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF