Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.26
ze dne 08.08.2007

Usnesení k nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ul., Praha 17 - Řepy - otvírání obálek

Rada MČ

I. byla seznámena s došlými žádostmi v nabídkovém řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k. s přísl., I. kat v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici, kterého se zúčastnilo 10 zájemců


II. stanovuje v souladu se schválenými pravidly pronájmu startovacích bytů termín veřejného losování na 15.8.2007 v 15.hod. Termín bude zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách a zájemci budou o něm informováni.


III. ukládá OSOM předložit výsledky veřejného losování k projednání nejbližšímu zasedání ZMČ
Tisk Export článku do PDF