Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.51
ze dne 19.05.2008

Usnesení k mimořádné odměně pro vedoucí odboru XY paní XY ve výši 5 000, - Kč za vyhotovení podkladových materiálů k problematice  Fondu ústupového bydlení

Rada MČ

I. souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny ve výši 5 000, - Kč   pro vedoucí odboru XY paní XY
Tisk Export článku do PDF