Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.21
ze dne 05.09.2007

Usnesení k jmenování tajemníka úřadu a stanovení jeho platu.

Rada MČ

I. bere na vědomí, že starostka Městské části Praha 17 podle § 97 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze, jmenovala po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu hl.m. Prahy, s účinností od 1. září 2007 tajemníkem Úřadu městské části Praha 17 pana Ing. Lubomíra Němejce.
Podle výše uvedeného § a odst. stanovila podle zvláštních právních předpisů jeho plat.
Tisk Export článku do PDF