Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.58
ze dne 08.12.2008

Usnesení k jednání se zástupcem MČ Praha Zličín – CITY PLAN – Břevnovská radiála

Rada MČ

I. byla seznámena s jednáním zástupců MČ Praha 17, MČ Praha Zličín a společnosti CITY PLAN.


Po prezentaci projekčních prací ohledně realizace Břevnovské radiály společností CITY PLAN proběhla diskuse, na základě které vyslovil zástupce MČ Praha Zličín podporu pro „ Řepskou variantou“  za podmínky, že dojde též  k realizaci křižovatky BR – Slánská.  Zástupce MČ Praha Zličín předloží změnu stanoviska k problematice BR k projednání v komisi dopravy a dle stanoviska komise ji dále předloží Radě a Zastupitelstvu MČ Praha Zličín.

Tisk Export článku do PDF