Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.3
ze dne 21.01.2008

Usnesení k informacím o zajišťování zimní údržby na k.ú.Řepy

Rada MČ

I. bere předložené informace na vědomí.
Tisk Export článku do PDF