Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.20
ze dne 16.06.2008

Usnesení k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Vondroušova 1199 -1201, Praha 6 - Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění

Rada MČ

I. projednala informaci o termínu ustavujícího shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1199 - 1201 a návrh zástupce starostky pana Antonína Kopeckého na zmocnění zástupce k zastupování městské části při jednání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek ohledně nichž nebyla dosud podepsána smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo podle této smlouvy nebyl dosud povolen vklad vlastnického práva, a to k zastupování, podávání návrhů a hlasování v souladu s pravidly schválenými pro prodej bytů a nebytových prostor dosud přijatými usneseními zastupitelstva a rady městské části Praha 17. Rada bere na vědomí termín ustavujícího shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům Vondroušova čp. 1199-1201 dne 10.7.2008.


II. zmocňuje pí. Iboju Machů, vedoucí OSOM k zastupování městské části při jednání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek pro dům Vondroušova čp.1199 -1201 a k výkonu všech práv a povinností, které městské části náležejí jako vlastníku jednotek, ohledně nichž nebyla dosud podepsána smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo podle této smlouvy nebyl dosud povolen vklad vlastnického práva, a to k zastupování, podávání návrhů a hlasování v souladu s pravidly schválenými pro prodej bytů a nebytových prostor dosud přijatými usneseními zastupitelstva a rady městské části Praha 17. Toto zmocnění platí i pro zastupování městské části na dalších shromážděních vlastníků, která budou v budoucnu svolávána podle zákona o vlastnictví bytů. Zmocněnec je oprávněn v případě nemožnosti osobní účasti zmocnit k jednání dalšího zástupce z řad pracovníků odboru správy obecního majetku.


III. ukládá starostce městské části vystavit písemnou plnou moc zástupci městské části v rozsahu shora uvedeného zmocnění a vedoucí OSOM zajišťovat úkoly spojené s přípravou ustavujícího shromáždění vlastníků a postupovat přitom podle tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF