Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.1
ze dne 20.02.2008

Usnesení k informaci o stanovení cen projektových prací a za realizaci staveb

Rada MČ

I. bere na vědomí informaci  o stanovování cen projektů a cen realizovaných staveb.
Tisk Export článku do PDF