Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 37.1
ze dne 02.07.2008

Usnesení k informaci o sdělení hl.m. Prahy ze dne 30.5.2008 a sdělení SFRB ze dne 29.4.2008 o možnosti prodeje bytových jednotek v domě čp. 1076 - 1079, Nevanova ulice

Rada MČ

I. byla seznámena s informací OSOM o stanovisku Hlavního města Prahy a SFRB k prodeji jednotek v objektu Nevanova čp. 1076 - 1079 v městské části Praha 17


II.  bere na vědomí výše uvedenou informaci

Tisk Export článku do PDF