Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.4
ze dne 20.05.2009

Usnesení k informaci o ředitelském volnu ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny ve dnech 29.6 2009 a 30. 6. 2009

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

vyhlášení ředitelského volna ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny na dny 29.6 2009 a 30. 6. 2009


II. UKLÁDÁ

ředitelům škol s touto skutečností seznámit rodiče v dostatečném předstihu


III. UKLÁDÁ

ředitelům základních škol v případě zájmu zajistit provoz školní družiny.

Tisk Export článku do PDF