Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.44
ze dne 19.11.2008

Usnesení k informaci o postupu MHMP

Rada MČ

I. byla seznámena s informací OSOM o postupu magistrátu hl. m. Prahy v případě zjištění, že nájemce je vlastníkem jiného nemovitého majetku (bytové jednotky či rodinného domu)


II. bere na vědomí výše uvedenou informaci

Tisk Export článku do PDF