Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.10
ze dne 21.01.2008

Usnesení k III. etapě prodeje -Náklady spojené s převodem vlastnictví  BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1199 až 1201 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala informaci  OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 5.15 ze dne   16.5.2007,  které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.


II. schvaluje, aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Vondroušova č.p. 1199 až 1201 v k.ú. Řepy, kteří kupují bytové jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené MČ Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s převodem vlastnictví :
1/ za prohlášení vlastníka budovy        1.700,- Kč+19% DPH 323,- Kč 2.023,- Kč
2/ za znalecký posudek - stanovení ceny                              1.000,- Kč
3/ za právní pomoc                       800,- Kč+19% DPH  152,- Kč    952,- Kč
4/ za kolek na povolení vkladu do KN     500,- Kč                      500,- Kč
                                                         celkem      4.475,- Kč                                                                                         

III. ukládá vedoucí OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF