Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.47
ze dne 06.08.2008

Usnesení k hřišti Bazovského

Rada MČ

I. souhlasí s přijetím nabídky firmy DŘEVOARTIKL, spol.s.r.o., Uhelná 2641/4, Znojmo, IČO : 26306921, DIČ : CZ 26306921. Nabídková cena : 1 200 000Kč bez DPH , 1 428 000 Kč s DPH. Varianta : C


II. pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo.

Tisk Export článku do PDF