Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.29
ze dne 08.10.2008

Usnesení k formální opravě textace znění Organizačního řádu

Rada MČ

I. bere na vědomí informaci o nutnosti formální úpravy textace Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 17 týkající se organizační složky – Knihovna, (terminologické zpřesnění )


II. souhlasí s provedením výše uvedené formální úpravy znění Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 17


III. ukládá KTA zabezpečit příslušné úkony.

Tisk Export článku do PDF