Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.2
ze dne 12.01.2009

Usnesení k finančnímu příspěvku na medaile a poháry pro žáky a žákyně ZŠ MČ Prahy 17

Rada MČ

I. bere na vědomí důvody žádosti DDM Praha 6, U Boroviček 1


II. schvaluje finanční příspěvek na medaile a poháry pro žáky MČ Prahy 17, kteří se umístí v soutěžích Poháru Prahy 6 ve výši 17 040,- Kč.

Tisk Export článku do PDF