Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.13
ze dne 03.10.2007

Usnesení k doplnění Zásad prodeje bytových jednotek z majetku MČ Praha 17 a schválení Prováděcího předpisu

Rada MČ

I. projednala doplnění Zásad prodeje bytových jednotek z majetku MČ Praha 17  a znění Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje, včetně návrhů zapracovaných do předpisu přímo na tomto jednání.


II. doporučuje ZMČ schválit doplnění Zásad prodeje bytových jednotek z majetku MČ Praha 17


III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF