Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.23
ze dne 05.08.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. 1126/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 - 1128

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej bytové jednotky č. 1126/XY ul. Socháňova k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1126 k. ú. Řepy, oprávněným nájemcům manželům XY


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej  b. j. č. XY/1126 v ulici Socháňova k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.16 ze dne 18. 3. 2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova 1126 až 1128 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF