Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.19
ze dne 28.11.2007

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č.  1151/11 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky  ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1151 v m.č. Praha 17 oprávněnému  nájemci, paní XY.


II.  souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky ve smyslu ust.  § 6
zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1151 v m.č.
Praha 17 oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. Z8.7.1
Usnesení   ZMČ č.8.7 ze dne 24.10.2007 - prodej bytových jednotek oprávněným  nájemcům
bytového domu  Vondroušova 1150 až 1153  v m.č. Praha 17 - prodej  III.etapa .


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF