Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.22
ze dne 19.08.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1170/XY o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova  čp. 1170 - 1174 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej b. j. č. 1170/XY v ul. Vondroušova 1170 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY    


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ 

schválit prodej b. j. č. 1170/XY v ul. Vondroušova 1170 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust.  § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 19.8 ze dne 13. 5. 2009 - schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1170 - 1174 - prodej VI. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF