Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.29
ze dne 08.09.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1165/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až  1166 - prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1165/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1165 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům paní XY a panu Jiřímu XY.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1165/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1165 v m.č. Praha 17, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č. 13.7 ze dne 25.6.2008 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 - 1166 v m.č.Praha 17 - IV.etapa.


III.  ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF