Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.32
ze dne 08.09.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1164/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až  1166

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1164/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1164 v m.č. Praha 17 oprávněný nájemce- slečna XY

  
II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1164/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1164 v m.č. Praha 17, oprávněný nájemce slečna XY, která nebyla uvedena v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.13.7 ze dne 25.6.2008 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 až 1166 v m.č. Praha 17 - IV.etapa


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF