Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.21
ze dne 28.11.2007

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č. 1150/15 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III. etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č. 1150/15 ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1150 v MČ Praha 17, oprávněným nájemcům, manželům XY


II.  souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1150/15 ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 11150 v MČ Praha 17 oprávněným nájemcům, manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. Z8.7.1 Usnesení ZMČ č. 8.7 ze dne 24.10.2007 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1150 až 1153 v MČ Praha 17 - prodej III. etapa.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF