Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.20
ze dne 08.12.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134–prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1134/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1134 v m.č. Praha 17 oprávněnému nájemci panu XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1134/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1134 v  m.č.     Praha 17, oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č.2 Usnesení ZMČ č.12.6 ze dne 28.5.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova 1132 –1134 v m.č. Praha 17 – IV.etapa.


III.  ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF