Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.49
ze dne 19.05.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1133/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 - prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1133/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1133 v m.č. Praha 17 oprávněnému nájemci paní XY.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1133/XY ve smyslu ust.§ 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1133 v  m.č. Praha 17, oprávněnému nájemci paní XY, která  není uvedena v příloze č.1. seznamu oprávněných nájemců bytového domu Socháňova 1132 - 1134 předložených k projednání RMČ  dne19.5.2008.


III.  ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF