Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.12
ze dne 20.10.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1054/XY pro prodej BJ bytového domu Nevanova čp. 1053 až  1055 – prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1054/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Nevanova  čp. 1054 v m.č. Praha 17 oprávněnému nájemci paní XY.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1054/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1054 v  m.č. Praha 17, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena  v příloze  č.1  Usnesení  ZMČ č.11.7 ze dne 26.3.2008 – prodej  bytových jednotek  oprávněným nájemcům bytového domu Nevanova 1053 - 1055 v m.č. Praha 17 – IV.etapa.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF