Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.14
ze dne 07.05.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1054 pro prodej BJ bytového domu Nevanova čp. 1053 až  1055

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1054 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, paní XY a panu XY.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1054 v m.č. Praha 17, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.11.7 ze dne 26.3.2008 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Nevanova 1053 -1055 v m.č. Praha 17.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF