Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.27
ze dne 20.05.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1026/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej b. j. č. 1026/XY v ul. Laudova 1026 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej b. j. č. 1026/XY v ul. Laudova 1026 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.15 ze dne 18. 3. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Laudova 1025 - 1027 – prodej VI. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF