Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.3
ze dne 04.05.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1025/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej bytové jednotky Laudova 1025, bj. 1025/XY manželům XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit zařazení do prodeje paní XY a pana XY, Laudova 1025, bj. 1025/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.15 ze dne 18. 3. 2009 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového panelového domu v ul. Laudova 1025-1027


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF