Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.14
ze dne 03.06.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1241/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 v k. ú.  Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost na prodej b. j. 1241/XY, ul. Galandova čp. 1241 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, manželům XY, po zaplacení dluhu ve výši 9.367,- Kč po rozeslání nabídek


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej b. j. 1241/XY, ul. Galandova čp. 1241 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným  nájemcům  bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa.  Z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech, lze povolit výjimku ze Zásad prodeje


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF