Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.6
ze dne 09.03.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1240/XY pro prodej  BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 – 1242 v k.ú. Řepy,  prodej VI.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej b.j.č. 1240/XY v ul. Galandova č.p. 1240 v k.ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej b.j.č. 1240/XY v ul. Galandova č.p. 1240 v k.ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č.1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21.1.2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova č.p. 1239 - 1242 v k.ú. Řepy – prodej VI. etapa


III.  ukládá  vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF