Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.27
ze dne 05.08.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1174/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 - 1174

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej bytové jednotky č. 1174/XY ul. Vondroušova 1174 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY.


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej b. j. č. 1174/XY v ul. Vondroušova 1174 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 19.8 ze dne 13. 5. 2009 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1170 –1174 v m. č. Praha 17 – VI. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF