Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 59.12
ze dne 08.04.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1150/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1150 až 1153

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č. 1150/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1150 v m. č. Praha 17 oprávněnému nájemci slečně XY a slečně XY.     

    
II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1150/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1150 v m. č. Praha 17, oprávněnému nájemci slečně XY a slečně XY, které nebyly uvedeny v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 8.7 ze dne 24. 10. 2007 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1150 –1153 v m. č. Praha 17 – III. etapa


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF