Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.18
ze dne 20.02.2008

Usnesení k dohodě o ukončení Smlouvy o poskytování služby DIAL UP - připojení k Internetu a k síti MepNet (SMO100000057), vč. dodatku č.1 (SMO100000069)

Rada MČ

I. projednala návrh Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služby DIAL UP - připojení k Internetu a k síti MepNet (SMO100000057), vč. dodatku č.1 (SMO100000069).


II. schvaluje  uzavření výše zmíněné dohody.


III. ukládá starostce Jitce Synkové podepsat schválenou dohodu.

Tisk Export článku do PDF