Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.48
ze dne 21.01.2008

Usnesení k dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní  služby / pro sociální odbor a odbor dávek státní sociální podpory/.

Rada MČ

I. projednala předložené dohody o používání frankovacího stroje k úhradě cen za poštovní služby.


II. schvaluje uzavření  předložených dohod a ukládá starostce Jitce Synkové   podepsat  projednané znění dohod.

Tisk Export článku do PDF