Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.1
ze dne 08.07.2009

Usnesení k dodávce a implementaci skenovacího modulu spisové služby e-spis Městské části Praha 17 ve vazbě na datové schránky – výběr dodavatele

Rada MČ

I. PROJEDNALA

nabídku uchazeče – ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 IČO 25145444 na základě výzvy -„Dodávka a implementace skenovacího modulu spisové služby e-spis Městské části Praha 17 ve vazbě na datové schránky“


II. SOUHLASÍ

s uzavřením smlouvy s firmou ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha4 IČO 25145444 na předmětnou zakázku v souladu s předloženou nabídkou v celkové hodnotě 360 400,- Kč bez DPH, 428 876, - Kč včetně DPH.


III. UKLÁDÁ

tajemníkovi a vedoucímu odd. informatiky dále jednat s příslušnými orgány HMP s cílem optimalizovat finanční náročnost realizování předmětného projektu v zájmu MČ Praha 17


IV. UKLÁDÁ

starostce Jitce Synkové podpis příslušné smlouvy na základě výsledků jednání dle bodu III. tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF