Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.2
ze dne 25.03.2009

Usnesení k dodatku smlouvy s f. T-Systems Czech Republic a.s.

Rada MČ

I. projednala návrh dodatku smlouvy s f. T-Systems Czech Republic a.s.


II. schvaluje uzavření předloženého dodatku smlouvy


III. ukládá starostce Jitce Synkové dodatek smlouvy uzavřít

Tisk Export článku do PDF