Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.29
ze dne 21.01.2008

Usnesení k dodatku smlouvy o spolupráci při umístění na lůžko s Domovem sv. Karla Boromejského

Rada MČ

I. projednala předložený dodatek smlouvy  s Domovem sv. Karla Boromejského.


II. schvaluje  uzavření předloženého dodatku č.5 smlouvy o spolupráci při umístění občana na lůžko ošetřovatelského typu a při zajišťování pobytu občana v zařízení poskytovatele ze sociálních důvodů ze dne 3. března 2003 s Domovem sv. Karla Boromejského


III. ukládá  starostce Jitce Synkové v souladu s bodem 1. tohoto usnesení podepsat dodatek smlouvy.

Tisk Export článku do PDF