Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.2
ze dne 19.11.2008

Usnesení k dodatku organizačního řádu č.7

Rada MČ

I. schvaluje předložený návrh změny organizačního řádu  č.7 s účinností od 1.12.2008


II. ukládá tajemníkovi ÚMČ přijmout příslušná opatření

Tisk Export článku do PDF