Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.8
ze dne 08.12.2008

Usnesení k dodatku ke smlouvě o dílo na údržbu zeleně

Rada MČ

I. souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě SMO 4 000 000 32


II. pověřuje pí. starostku  jeho podpisem. Organizačně zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF