Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.4
ze dne 15.06.2009

Usnesení k dodatku č. 8 ke smlouvě č. SMO 300000049 o spolupráci při poskytování služeb osobní asistence společenského nebo jiného typu, uzavřené 24. 3. 2003

Rada MČ

I. SCHVALUJE

znění dodatku č. 8 ke smlouvě č. SMO 300000049.


II. UKLÁDÁ

dle usnesení č I. pí starostce podepsat dodatek č. 8

Tisk Export článku do PDF