Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.2
ze dne 05.11.2008

Usnesení k dodatku č. 1 - Rekonstrukce varny MŠ Bendova 1122/1123

Rada MČ

I. projednala přijetí Dodatku č. 1 víceprací ke smlouvě o dílo SMO 800000251 veřejné zakázky Rekonstrukce varny MŠ Bendova 1122/1123


II. souhlasí  s přijetím dodatku víceprací  firmy Stavební řemesla –Zeman s.r.o., U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 , IČ: 64946134, DIČ: CZ 64946134. Nabídková cena  Dodatku č. 1 bez DPH 727 104  Kč, vč. DPH 865 253,80 Kč.


III. souhlasí s financováním  z fondu obnovy úpravou rozpočtu


IV. ukládá  OÚRI Ing. Filipové zajistit potřebné, starostce podpis dodatku smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF