Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.23
ze dne 08.12.2008

Usnesení k dodatečnému zařazení do prodeje BJ 1282/XY paní XY v bytovém domě  Španielova  čp. 1277 až 1283 – prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala  žádost zařazení do prodeje bytové jednotky 1282/XY paní XY v bytovém domě  Španielova  čp. 1277 až 1283 – prodej IV.etapa po doplacení zbytku dluhu před rozesláním nabídek.


II. souhlasí  a doporučuje ZMČ schválit zařazení do prodeje bytové jednotky 1282/XY paní XY v bytovém domě  Španielova  čp. 1277 až 1283 – prodej IV.etapa ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění.


III.  ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF