Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.22
ze dne 08.12.2008

Usnesení k dodatečnému zařazení do prodeje BJ 1278/XY manželů XY v bytovém domě  Španielova čp. 1277 až 1283 – prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala  žádost zařazení do prodeje bytové jednotky 1278/XY manželů XY v bytovém domě  Španielova  čp. 1277 až 1283 – prodej IV.etapa po zaplacení dluhu po rozeslání nabídek


II. souhlasí  a doporučuje ZMČ schválit zařazení do prodeje bytové jednotky 1278/XY manželů XY v bytovém domě  Španielova  čp. 1277 až 1283 – prodej IV.etapa ve  smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů  v platném znění


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF